Fortunaterrassen
Kontakt
 
Ansvarsområden inom styrelsen och kontaktpersoner:
1. Externa tjänster och avtal, grönytor och snöröjning: ,
2. Öresundskraft fiber och Telia TV: ,
3. Samfällighetshuset, nyckelhantering, värme och städning:
4. Uppdaterad information om nyinflyttade och ändrad e-post:
5. Hemsidan:
6. Arbetsdagar och fördelning av uppgifter, lekplatser:
7. Ekonomi:
8. Sophantering:
9. Gatubelysning:
Du kan naturligtvis alltid kontakta ordföranden
eller skicka e-post till